Người mẫu Chiến tập thẩm mỹ buổi đầu tiên

Chiến là mẫu nam duy của HTH club. Sau khi ép cân từ 73kg xuống 62kg Chiến bắt đầu tập Fitness thẩm mỹ (thẩm mỹ không dao kéo) với hlv Huy. Chiến tập cùng mẫu ảnh HTH club Linh97.

Mr. Huy

Post Author: Mr. Huy