Linh98 – Sept2018

Sau 5 tháng luyện tập của Linh tại HTH gym – Số 99-100-101 đường 70, Xa la, Hà Đông – Tầng 2 chung cư viện bỏng Lê Hữu Trác. Dưới sự hướng dẫn của hlv Huy – No: 097 928 1922.

Mr. Huy

Post Author: Mr. Huy