Nam – day 10: Tập vai (Shoulder workout)

Các bạn nên tập bụng trước khi vào bài tập cụ thể

Tạp bụng với Kai Greene
Tập vai với Jeff Seid

Youtube.

Post Author: Mr. Huy