Nữ – day 10: Tập lưng (Back workout)

Các bạn nên tập bụng trước khi vào các bài tập cụ thể. 

Tập bụng với Kai Greene

Asia Jade Fitness

Youtube.

Post Author: Mr. Huy