Nam – day 11: Tập tay (Arms & Forearms workout)

Các bạn nên tập bụng trước khi vào bài tập cụ thể

Tập bụng với Kai Greene
Tập tay với Kai Greene

youtube:

Post Author: Mr. Huy