Nữ – day 11: Tập mông (butts workout)

Các bạn nên tập bụng trước khi vào bài tập cụ thể.

Tập bụng với Kai Greene
Bradley Martyn

Youtube.

Post Author: Mr. Huy