Nam – day 12: Tập thể lực (Cardio)

Các bạn nên tập bụng trước khi vào bài tập cụ thể.

Tập bụng với Kai Greene
Tập thể lực, đốt mỡ cùng Linh10x

Post Author: Mr. Huy