Nữ – day 12: Tập thể lực (Cardio)

Các bạn nên tập bụng trước khi vào bài tập cụ thể.

Taapju bụng cùng Kai Greene
Tập cardio cùng Jen Heward

Youtube

Post Author: Mr. Huy