Nam – day 13: Tập ngực (Chest workout)

Các bạn nên tập bụng trước khi tập ngực

Tập ngực cùng Shawn Flexatron Rhoden & Stanimal

Youtube

Post Author: Mr. Huy