Nữ – day 13: Tập ngực (Chest workout)

Các bạn nên tập bụng trước khi tập ngực.

Tập ngực với Whitney Simmons

Hoặc các bạn có thể tập ngực theo hlv Huy.

Tập ngực theo Lan83 – Hướng dẫn bởi hlv Huy

Post Author: Mr. Huy