Nam – day 14: Tập lưng (Back workout)

Các bạn nên tập bụng trước khi tập lưng

Tập bụng với Kai Greene.
Tập lưng với Dennis Wolf.

Youtube.com

Post Author: Mr. Huy