Nữ – day 14: Tập lưng (Back workout)

Các bạn nên tập bụng trước khi tập lưng.

Tập bụng theo Kai Greene
Tập lưng với Whitney Simmons.

Nếu các bạn muốn nhẹ nhàng, mềm mại, gợi cảm và nữ tính hơn thì tập theo hlv Huy.

Linh – HTH gym

Post Author: Mr. Huy