Nam – day 15: Tập chân (Legs day)

Các bạn nên tập bụng trước khi tập chân.

Tập chân cùng Dennis Wolf. 

Youtube.

Post Author: Mr. Huy