Nam – day 16: Tập vai ( Shoulder workout)

Các bạn nên tập bụng trước khi tập vai. 

Tập bụng theo Kai Greene
Tập vai theo Dennis Wolf

Youtube

Post Author: Mr. Huy