Nữ – day 16: Tập thể lực (Cardio)

Các bạn nên tập bụng trước khi tập cardio

Tập bụng trên (10 hiệp: 15 cái), tập eo (5 hiệp: 200 cái/hiệp), tập bụng (10 hiệp: 15 cái) – PT Huy

Tập thể lực, giảm cân theo Nhung & Diệp – PT Huy

Mr. Huy

Post Author: Mr. Huy