Nam – day 17: Tập tay

Các bạn nên tập bụng trước khi tập tay.

Tập tay cùng Dennis Wolf – youtube

Post Author: Mr. Huy