Nữ – day 17: Tập ngực

Các bạn nên tập bụng trước khi tập ngực.

Tập bụng cùng Kai Greene.
Tập ngực theo My99 – PT Huy HTH gym. 

Post Author: Mr. Huy