Nam – day 18: Tập thể lực (Cardio)

Các bạn nên tập bụng trước khi tập thể lực.

Tập bụng cùng Phil Heath
10 hiệp dây 120 cái – 20′ toàn thân – 20′ đạp xe – 15′ chạy bộ. 

Post Author: Mr. Huy