Nữ – day 18: Tập lưng

Các bạn nên tập bụng trước khi tập lưng

Tập bụng cùng Nhung & PT Huy – HTH gym
Tập lưng cùng Linh 98 – PT Huy – HTH gym

Post Author: Mr. Huy