Nữ – day 20: Tập thể lực (cardio)

Các bạn nên tập bụng trước khi tập thể lực.

Tập bụng theo Kai Greene – Jeff Seid
10 hiệp dây, mỗi hiệp 1′ – Các bài còn lại mỗi tập 20′ mỗi bài. 

Post Author: Mr. Huy