Best thay đổi: 5 tháng mồ hôi

Linh bắt đầu đi tập từ đầu tháng 5. Em dáng người gầy gò, nước da ngăm ngăm và mặt hơi gầy. Ước nguyện của em chỉ là “béo hơn thôi”. Linh thuở ban đầu 1. Linh thuở ban đầu 2 Nhưng điều em đạt được thì ngoài mong đợi. Hơn cả một giấc mơ. […]