Best thay đổi: My99

Chỉ là một cô bé trắng trẻo, dễ thương điểm nổi bật của My lúc đó (1/6/2018) là người mảnh mai, tóc dài, mắt đen hấp háy. Còn điểm trừ thì kể ra cũng nhiều đấy: Lì này (ít nói), LCD hai mặt này, a b c vân vân.  1/6/2018 – Gầy này, đuỗi này Vậy […]