Linh98 – Sept2018

Sau 5 tháng luyện tập của Linh tại HTH gym – Số 99-100-101 đường 70, Xa la, Hà Đông – Tầng 2 chung cư viện bỏng Lê Hữu Trác. Dưới sự hướng dẫn của hlv Huy – No: 097 928 1922. Mr. Huy

My99

My99 là mẫu ảnh được đào tạo bởi của Mr. Huy và đang hoạt động tại HTH club. Liên hệ thuê mẫu: Mr. Huy – No: 097 928 1922. . Năm sinh: 1999 Cao: 1m60 Cân nặng: 45 kg.

Thương99

Thương99 là mẫu ảnh được đào tạo bởi của Mr. Huy và đang hoạt động tại HTH club. Liên hệ thuê mẫu: Mr. Huy – No: 097 928 1922. . Năm sinh: 1999 Cao: 1m62 Cân nặng: 52 kg.

Quỳnh97

Quỳnh97 là mẫu ảnh được đào tạo bởi của Mr. Huy và đang hoạt động tại HTH club. Liên hệ thuê mẫu: Mr. Huy – No: 097 928 1922. . Năm sinh: 1997 Cao: 1m66 Cân nặng: 52 kg.

Trang99

Trang99 là mẫu ảnh được đào tạo bởi của Mr. Huy và đang hoạt động tại HTH club. Liên hệ thuê mẫu: Mr. Huy – No: 097 928 1922. . Năm sinh: 1999 Cao: 1m62. Cân nặng: 47,5 kg. Mr. Huy

Linh98

Linh98 là mẫu ảnh được đào tạo bởi của Mr. Huy và đang hoạt động tại HTH club. Liên hệ thuê mẫu: Mr. Huy – No: 097 928 1922. . Năm sinh: 1998 Cao: 1m60. Cân nặng: 47 kg.